Zuhanásgátlás

Zuhanásgátlás

Zuhanásgátlás - Munkaruha-webshop

Az esés elleni rendszerek különböző termékekből állnak a fennálló veszélyeknek megfelelően. A termékeket (zuhanásgátló testhevederzet, munkahelyzet pozícionáló rendszerek, energiaelnyelők, visszahúzható és vezérelt típusú zuhanásgátlók, kiegészítők) a 89/686/EGK irányelv és az Egyéni Védőeszközökre (EVE) vonatkozó európai szabványok szabályozzák.

Minden termék, amely a magasból történő esés elleni védelem körébe tartozik az alábbi európai szabványok hatálya alá esik:

Általános szabványok
EN363 - Zuhanásgátló rendszerek

Egyéni védőeszköz felszerelés a magasból történő esések ellen, melynek részei egymással össze vannak kötve. Az esést megállító rendszernek tartalmaznia kell minimum egy zuhanásgátló hevederzetet és egy zuhanásgátló elemet.

EN364 - Vizsgálati módszerek
A különböző esést megállító egyéni védőeszközök vizsgálati módszereit rögzíti, valamint a vizsgálati felszerelést.

EN365 - Általános követelmények a használati útmutatóra és a jelölésekre vonatkozóan
A magasból történő esés elleni EVE-n szereplő jelölések leírását tartalmazza, valamint azokat az információkat, amelyeket szükséges feltüntetni a használati útmutatóban.

Specifikus szabványok
EN361 - Teljes testhevederzet

A test megtartását biztosító eszköz. A zuhanásgátló hevederzet hevederből, csatokból és egyéb elemekből áll; a használó testéhez kell igazítani, hogy az eséskor és utána egyaránt megtartsa.

EN353-1 + CNB VG11.073 - Mobil zuhanásgátló merev tartószerkezeten
A rendszer autómata blokkolású mobil zuhanásgátlóból áll, amely merev tartószerkezethez van rögzítve (sín, kábel). Az egészbe energiaelnyelő elem kapcsolható.

EN353-2 - Mobil zuhanásgátló flexibilis tartószerkezeten
A rendszer autómata blokkolású mobil zuhanásgátlóból áll, amely hajlékony tartóbiztosítékon van elhelyezve (kötél, kábel, stb.). Az egészbe energielnyelő elem kapcsolható.

EN355 - Energiaelnyelő
Esés elleni rendszer része, amely biztosítja a magasból történő esés biztonságban történő megállítását, miközben csökkenti az esésből eredő üt(őd)és hatását. Ha az eszközt energiaelnyelővel kapcsolják össze, akkor az eszköz teljes hossza nem haladhatja meg a 2,0m-t.

EN360 - Autómata visszahúzású zuhanásgátlók
Zuhanásgátló autómata blokkolási, valamint autómata feszítési és kötél visszahúzási funkcióval. Az egészbe energiaelnyelő elem kapcsolható.

EN362 - Csatlakozók
Csatlakozó elem vagy rendszer részét képező elem. A csatlakozó lehet karabíner, vagy kampó.

EN354 - Kötél
Kapcsolóelem vagy rendszer részét képező elem. A rögzítőkötél készülhet szintetikus szálból, fém kábelből, vagy láncból. Maximális hossz 2,0m. A rögzítőkötél energiaelnyelő nélkül nem minősül esést megállító rendszernek.

EN358 - Munkahelyzet-beállító rendszerek
A munkahelyzet-beállító rendszer elemei (munkahelyzet-beállító deréköv és kötél) össze vannak kötve egymással, ezáltal komplett rendszert képeznek.

EN813 - Beülőhevederek

EN1891 - Fonott kötelek kis nyúlási együtthatóval (statikus kötelek)

EN12841 - Hozzáférési kötélrendszerek
Kötélbeállító készülék a munkahelyzet megtartására

EN1496 - Mentőfelszerelés
Kiemelést alkalmazó mentőeszköz

EN567 - Alpinista és hegymászó felszerelés
Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek a blokkolókhoz.

EN341 - Magasból történő esés elleni EVE
Ereszkedők

EN795:1996 - Kikötőeszközök
Elem, amelyhez egyéni védőeszköz kapcsolható

A1 osztály - Nem EVE
Kikötési pontokból áll, melyeket vertikális, horizontális és hajlított felületekhez történő rögzítéshez használnak (falak, oszlopok, gerendák)

A2 osztály - Nem EVE
Kikötési pontokból áll, melyeket a rézsútos tetőkhöz való rögzítéshez használnak

B osztály - EVE
Ideiglenes, hordozható kikötési pontokból áll

C osztály - Nem EVE
Kikötési eszközökből áll, melyek horizontális, flexibilis tartószerkezettel vannak ellátva, engedélyezett szög 15o

D osztály - Nem EVE
Kikötési eszközökből áll, melyek horizontális, merev tartósínekkel vannak ellátva.

E osztály - EVE
Horgonyokból áll, melyeket horizontális felületeken kell használni, engedélyezett szög 5o

A munkavégzés helye alatt szükséges szabad eséstér meghatározása

A fix kikötési pont elhelyezésétől, a munkavégző személy felett található munkakötélzet és csatlakozók hosszától függően kötelező meghatározott nagyságú szabad esésteret biztosítani a munkaterület alatt, hogy a zuhanás során a védőeszközt használó ne ütközzön a talajnak, vagy valamilyen tárgynak.

Amennyiben a használt rendszernek vezérelt típusú zuhanásgátló is része, akkor számítani kell az eszköz (szabványban 1,0m-nél rövidebb) fékútjára, valamint a hajlékony rögzített vezeték meghatározott (kb. 5% körüli) mértékű nyúlására is. Ilyen rendszerek alkalmazása esetén minél hosszabb a munkavégzést végző személy felett lévő kötél, annál nagyobb szabad esésteret kell biztosítani a felhasználó alatt. A pontos távolságot a védőeszköz használati utasítása tartalmazza.