Veszélyes anyagok elleni védőöltözet kiválasztása

Veszélyes anyagok elleni védőöltözet kiválasztása

Védőruha kiválasztásának fontos szerepe

Azoknak a védőruháknak melyek meggátolják a teljes testnek, vagy egy szegmensének felületi érintkezését a hazárd anyagokkal szemben, meg kell akadályozniuk az ilyen anyagok bejutását vagy befolyását a védőréteg felületén keresztül, azon lehetséges alkalmazási szituációk között, amelyekre ezeket a védőeszközöket megalkották.
Olyan szabású védőruhát indokolt választani, amely totális szigetelést nyújt. Ha egyes veszélyes kemikáliák magas áthatoló képességgel bírnak a legkiválóbb védőöltözetekkel szemben is, akkor annak a lehető leghosszabb ideig kell biztosítania a hordhatósági időt, az egyénre gyakorolt legkisebb egészségkárosodás mellett.

A minőségellenőrzési teszteken megfelelt védőeszközökön jelzést kell elhelyezni, amely feltünteti a vizsgálat folyamán használt anyagok nevét, vagy ennek hiányában azok kódját, valamint a rájuk vonatkozó, konkrét védelmi időt. Ezen felül az előállítónak meg kell adnia a tájékoztatóban az elvégzett vizsgálatok jelentését és mindazokat a kiegészítő passzusokat, amelyek figyelembe vételével megállapítható a viselés megengedhető legnagyobb ideje az eltérő felhasználási körülmények között.